Welcome to our WebPage.                                                    ⌾ Ongoing Projects     Finished Projects

 

    BORTOR, hem kamu hem de özel sektör kurumlarına inşaat projelerinde hizmet etmek için 1999 yılında kurulmuştur. İyi koordine olmuş yetenekli mühendis ekipleriyle BORTOR on yıllık süreçte kurumlar arasında en çok saygı duyulan inşaat firmalarından biri olarak sektörde yerini almıştır.

     BORTOR, Türkiye’de farklı kurumlar için bir çok inşaat projesini üstlenmiştir. BORTOR, Bakanlıklar ve devlet daireleri için inşaat projelerini başarıyla tamamlamış ve bu birimlerin onaylı yüklenicisi haline gelmiştir. Bir çok devlet kuruluşuna sağlanan kaliteli hizmetin yanı sıra, BORTOR aynı zamanda bir çok AB finanslı projeyi de üstlenmiştir.

Projects

Ankara Üniversitesi Kuluçka Merkezi Ek Bina İnşaatı •• Tokat İş Geliştirme Binası İnşaatı •• Kastamonu İş Geliştirme Binası İnşaatı •• Gaziantep Teknoloji Geliştirme Binası İnşaatı •• Fırat Teknoloji Geliştirme Binası İnşaatı •• Bingöl Afet Konutları Projesi •• Ağrı Doğubeyazıt Afet Konutları Projesi •• Türkiye’de Karayolu Güvenliğinin Geliştirilmesi için Yapım İşi Lot-2, Ek İşler •• Türkiye, Yıldız Dağlarında Biyolojik Çeşitliliğin ve Doğal Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Geliştirilmesi İçin Tadilat İşleri •• Ankara ve Manisa’da Sera İnşaatı •• Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Kapsamında Eski Çöp Sahalarının Rehabilitasyonu İnşaatı •• Türkiye’de Karayolu Güvenliğinin Geliştirilmesi için Yapım İşi Lot-2 •• Adalet Bakanlığı HSYK Binası Kalorifer Tesisatı, Jeneratör Montajı ve Bina Tipi Trafo Merkezi Montajı İşi •• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Merkez İkmal Müdürlüğü (FAO) Binasının Onarım ve Tadilatı •• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Lodumlu Kampüsü İçersinde Yer Alan Hizmet Binalarının Dış Cephe Bakım-Onarım ve Tadilat İşi •• Vadi İkizleri Residence Projesi •• İzmir ve Mersin Gümrük Limanlarına Soğuk Hava Depolu Arama Hangarları Yapılması •• İzmir ve Mersin’de Veterinerlik Sınır Kontrol Laboratuar Binaları Yapımı- LOT2 •• Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Problemlerinin Çözümünün Desteklenmesi Projesi Yapım İşleri LOT2: Şanlıurfa •• Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Problemlerinin Çözümünün Desteklenmesi Projesi Yapım İşleri LOT 1: Diyarbakır ••