Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Problemlerinin Çözümünün Desteklenmesi Projesi Yapım İşleri LOT2: Şanlıurfa

Türkiye'de başlıca göç alan yerlerden olan Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep ve Erzurum'daki ekonomik ve sosyal entegrasyon problemlerinin çözümünü desteklemeye yönelik inşaat işleri-Lot 2 Şanlıurfa

Genel Bilgiler : Yoğun göç alan bölgelerde, göç eden bireylerin toplumda sosyal entegrasyonu sağlamak amacıyla 4 farklı noktada Avrupa Birliği yardımları kapsamında yapılan eğitim tesisleri inşaatı, tesisleri: kadın eğitim merkezi, gençlik eğitim merkezi, çok amaçlı eğitim merkezi ve bu merkezlerin ekinde yatakhane, lojman, kermes, seminer salonu, yaşam ve spor alanlarında oluşmaktadır.

İhale Makamı : Merkezi Finans ve İhale Birimi

Yararlanıcı Kurum : Şanlıurfa Belediyesi

Sözleşme Tarihi : 30/11/2007    Bitiş Tarihi : 12/02/2008    Durum : Tamamlandı.