Türkiye’de Karayolu Güvenliğinin Geliştirilmesi için Yapım İşi Lot-2

Türkiye'de yol güvenliğinin iyileştirilmesi işi

Genel Bilgiler : Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında, Karayolları Genel Müdürlüğü 8, 10 ve 16. Bölge sınırları (Elazdığ, Trabzon ve Sivas) dahilinde kör noktaların iyileştirilmesi ve yol güvenliğinin artırılması işi. Proje kapsamında köprü inşaatı, 10 km yol inşaatı, 11 km beton otokorkuluk inşaatı ile çeşitli sinyalizasyon ve kavşak düzenleme işleri bulunmaktadır.

İhale Makamı : Merkezi Finans ve İhale Birimi

Yararlanıcı Kurum : Karayolları Genel Müdürlüğü

Sözleşme Tarihi : 30/11/2008    Bitiş Tarihi : 11/09/2010    Durum : Tamamlandı.