Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Kapsamında Eski Çöp Sahalarının Rehabilitasyonu İnşaatı

Çanakkale bölgesel katı atık yönetimi bağlamındaki eski çöp toplama yerlerinin rehabilitasyon projesi

Genel Bilgiler : Avrupa Birliği yardımları kapsamında Çanakkale Belediyeler Birliğine ait eski katı atık ve çöp dökme sahalarının rehabilite edilmesi işleri. İş kapsamında Çanakkale' de dört eski sahada katı atığın bertaraf edilmesi, gaz deşarj üniteleri yapılması ve peyzaj işleri bulunmaktadır. Ayrıca bir aktif döküm sahasında ise mevcut atığın sıyrılması ve depolanması, sahanın membran ile kaplanarak toprağa atık sıvılarının karışmasının önlenmesi ve gaz deşarj sistemleri bulunmaktadır.

İhale Makamı : Merkezi Finans ve İhale Birimi

Yararlanıcı Kurum : Çanakkale Belediyesi

Sözleşme Tarihi : 30/11/2007    Bitiş Tarihi : 14/04/2009    Durum : Tamamlandı.