Türkiye’de Karayolu Güvenliğinin Geliştirilmesi için Yapım İşi Lot-2, Ek İşler

Türkiye'de Yol Güvenliğinin İyileştirilmesi İşi

Genel Bilgiler : Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında, Karayolları Genel Müdürlüğü 8, 10 ve 16. Bölge sınırları (Elazığ, Trabzon ve Sivas) dahilinde kör noktaların iyileştirilmesi ve yol güvenliğinin artırılması işi. Proje kapsamında köprü inşaatı, 10 km yol inşaatı, 11 km beton otokorkuluk inşaatı ile çeşitli sinyalizasyon ve kavşak düzenleme işleri bulunmaktadır.

İhale Makamı : Merkezi Finans ve İhale Birimi

Yararlanıcı Kurum : Karayolları Genel Müdürlüğü

Sözleşme Tarihi : 03/11/2010    Bitiş Tarihi : 09/12/2012    Durum : Tamamlandı